Veicot atbalstu, bankas maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt, kādai stipendiju programmai, projektam vai konkrētam mērķim Jūsu atbalsts ir veltīts.

Paldies!

For support please indicate in your bank's payment order, what kind of scholarship program, project or specific purpose your support is dedicated to.

Thank you for your support!


Summa / Amount: EUR
Mērķis / Purpose:

Nodibinājums "Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds"
Reģ.Nr. 40008067097